Dịch vụ hoàn thuế GTGT Tại Quảng Ninh


Hiện nay tại Quảng Ninh việc hoàn thuế GTGT chưa được chú trọng, đa số các doanh nghiệp e ngại về vấn đề phức tạp khi làm việc với cơ quan thuế.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp tại Quảng Ninh họ không làm thủ tục hoàn thuế GTGT vì một số lý do sau:

 • Giấy tờ chứng từ sổ sách kế toán tại doanh nghiệp không đầy đủ theo quy định;
 • Thủ tục giấy tờ phức tạp;
 • Không nắm bắt được quy định pháp luật nên rất mơ hồ;
 • Ngại làm việc và giải trình với cơ quan thuế;
 • Thời gian làm thủ tục không đúng quy định, thường kéo dài khá lâu

 

Với những trở ngại và khó khăn về thủ tục hoàn thuế GTGT khách hàng thường tìm đơn vị dịch vụ pháp lý để nhận được sự tư vấn và thuê bên dịch vụ làm thủ tục. Tuy nhiên trước khi tìm hiểu về dịch vụ hoàn thuế GTGT của chúng tôi cũng như các đơn vị khác khách hàng cần biết doanh nghiệp mình có thuộc diện được hoàn thuế GTGT hay không? Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT là gì? Tham khảo bài viết: Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Quảng Ninh

 

 

I. Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ninh

 

1. Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 18 quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau:

Thứ nhất, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp thuộc diện kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp thuộc diện kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Thứ hai, là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm (12 tháng) trở lên  thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì  được hoàn thuế GTGT.

Thứ ba, trường hợp hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới. Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng biệt đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp nhà nước của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Thứ tư, đối tượng được hoàn thuế GTGT là cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ >= 300 triệu đồng thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ < 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo của kỳ kê khai.

Thứ năm, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động nếu có số thuế GTGT nộp thừa hoặc có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự  án đầu tư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế  đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.

Thứ sáu, hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo. Trong đó Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài có chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

Thứ bảy, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao có giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Thứ tám, là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp sẽ được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo cùng người khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

Thứ chín, cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

2. Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ninh

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
 • Doanh nghiệp có con dấu theo đúng quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Chú ý: Nếu Doanh nghiệp đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng/quý tiếp sau.

 

II. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ninh

 

1. Thủ tục hoàn thuế GTGT Tại Quảng Ninh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 

 • Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính).
 • Các tài liệu khác theo từng trường hợp cụ thể quy định tại các Điều từ Điều 50 đến Điều 56 (trừ Điều 53) của Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế Quảng Ninh

 • Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp (thông thường tại Quảng Ninh yêu cầu nộp cả trực tiếp và qua mạng) tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

Bước 3: Xử lý yêu cầu hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế Quảng Ninh

 • Khoản 1 Điều 59 thông tư 156/2013/TT-BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp.
 • Như vậy, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện qua 03 bước. Trong đó, quan trọng nhất là tổ chức, cá nhân được hoàn thuế phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện qua 03 bước. Trong đó, quan trọng nhất là tổ chức, cá nhân được hoàn thuế phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

2. Thời hạn giải quyết hoàn thuế tại Quảng Ninh

Căn cứ Thông tư 99/2016/TT-BTC, thời hạn giải quyết yêu cầu hoàn thuế được chia thành 02 trường hợp:

Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

+ Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

 

III. Dịch vụ hoàn thuế GTGT Tại Quảng Ninh

 

 

 

Là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý lâu năm Luật Quang Phong luôn chú trọng giảm chi phí - thời gian tối đa nhất cho doanh nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Luật Quang Phong ngoài việc hài lòng với dịch vụ hiện tại Khách hàng sẽ có 1 người bạn PHÁP LÝ - HỮU ÍCH trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình

Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Quảng Ninh của chúng tôi bao gồm:

1. Tư vấn MIỄN PHÍ thủ tục hoàn thuế GTGT tại Quảng Ninh

Sau tiếp nhận, trao đổi thông tin chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho khách hàng các nội dung sau:

 • Điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật
 • Trình tự, thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế  
 • Kiểm tra các hồ sơ sổ sách giúp doanh nghiệp bổ sung theo quy định
 • Thời hạn thực hiện thủ tục hoàn thuế tại cơ quan thuế
 • Những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế
 • Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hoàn thuế tại cơ quan thuế
 • Các khoản phí doanh nghiệp phải nộp tại cơ quan nhà nước
 • Các điều kiện cần thiết khác cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục hoàn thiện
 • Các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu

 

2. Hỗ trợ pháp lý để thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế Quảng Ninh

 

Sau khi ký hợp đồng ủy quyền, bộ phận pháp lý của chúng tôi sẽ đại diện khách hàng thực hiện các công việc sau:

 • Soạn thảo đầy đủ hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế theo quy định
 • Đại diện công chứng, chứng thực, dịch thuật hồ sơ cần thiết
 • Hướng dẫn khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ theo đúng quy định pháp luật
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan thuế và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế
 • Nộp  các khoản phí nhà nước tại cơ quan thuế thay khách hàng
 • Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, kiểm tra, dà soát và hoàn thiện giúp doanh nghiệp khi nhận được thông báo của cơ quan thuế
 • Tham gia cùng doanh nghiệp giải trình khi có cán bộ thuế xuống kiểm tra
 • Thông báo kết quả cho khách hàng.

 

3. Chính sách chăm sóc khách hàng sau thủ tục hoàn thuế tại cơ quan thuế Quảng Ninh

Sau khi hoàn thành thủ tục hoàn thuế tại cơ quan thuế Quảng Ninh tại Luật Quang Phong, khách hàng sẽ được hưởng các dịch vụ ưu đãi sau:

 

 • Miễn Phí tư vấn thủ tục pháp lý khác trong 1 năm;
 • Giảm 5% giá dịch vụ khi khách hàng sử dụng dịch vụ tiếp theo tại công ty.
 • Giảm 10% giá dịch vụ khi khách hàng sử dụng từ dịch vụ pháp lý thứ 3 trở lại tại Luật Quang Phong

 

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: thanhlapcongtyoquangninh@gmail.com 

Đến trực tiếp Văn phòng: Số 67 Giếng Đồn - Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hoặc chat trực tiếp trên website

Trân trọng cảm ơn!

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luật Quang Phong

VPGD Luật Quang Phong

Văn phòng tại Hà Nội: Số 16 Trần Quốc Vượng - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 67 Phố Giếng Đồn Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: luathgp.hoai@gmail.com     

Website: https://thanhlapcongtyquangninh.net/

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật