Thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Quảng Ninh

Thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Quảng Ninh

Do tính chất và đặc điểm hộ kinh doanh tại Quảng Ninh  có sự khác biệt so với doanh nghiệp , một cá nhân chỉ có quyền thành lập hộ kinh doanh, tạm ngưng hoạt động hoặc chấm dứt nhưng không được quyền chuyển nhượng hộ kinh doanh cho người khác. Nên thủ tục thay đổi đăng ký hộ kinh doanh tại Quảng Ninh...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật