Thời Điểm Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử tại Quảng Ninh

Thời Điểm Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử tại Quảng Ninh

Hóa đơn điện tử  là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử, có sự khác biệt nhất định và những ưu điểm vượt trội so với hóa đơn giấy và do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số,...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật