Dịch vụ giải thể công ty tại cơ quan thuế Quảng Ninh


Hiện nay tại Quảng Ninh cũng như các tỉnh thành khác với quy trình liên thông một cửa, khi thành lập công ty, sở Kế hoạch đầu tư là nơi cấp giấy phép và cơ quan thuế là đơn vị hậu kiểm mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đối với thủ tục giải thể tại Quảng Ninh cũng vậy, thủ tục giải thể tại cơ quan thuế là việc cần làm đầu tiên để cơ quan thuế có thể kiểm tra tính tuân thủ pháp luật của công ty bạn. Sau khi hoàn tất thủ tục giải thể tại cơ quan thuế, xem như bạn đã đi được 95% chặng đường. Vậy thủ tục giải thể tại cơ quan thuế trình tư ra sao? Có phức tạp không? Tham khảo bài viết: Thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế tại Quảng Ninh

 

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: thanhlapcongtyoquangninh@gmail.com 

Đến trực tiếp Văn phòng: 9B Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hoặc chat trực tiếp trên website

 

 

I. THỦ TỤC GIẢI THỂ TẠI CƠ QUAN THUẾ TẠI QUẢNG NINH

Bước 1: Doanh nghiệp ra quyết định giải thể doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp có thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định giải thể doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải phải triệu tập cuộc họp các thành viên, các cổ đông theo đúng quy định pháp luật. Sau đó thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. 

Quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định;

Lý do doanh nghiệp giải thể;

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo quy định ; theo quy định thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động của doanh nghiệp;

 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo đúng quy định.

 

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến chủ nợ, đối tượng có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo theo quy định phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết xử lý khiếu nại của chủ nợ.

 

Bước 3: Thanh lý tài sản công ty và thanh toán các khoản nợ

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức họp thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định phải thành lập tổ chức thanh lý riêng. Và doanh nghiệp sau khi thanh lý tài sản thì thanh toán các khoản nợ của công ty theo quy định của pháp luật. Cụ thể doanh nghiệp phải thanh toán khoản nợ theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể  và hợp đồng lao động đã ký trước đó;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán xử lý hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần theo pháp luật quy định. Việc thanh toán các khoản nợ là rất phức tạp vì vậy doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi của cá nhân, tổ chức liên quan.

 

Bước 4: Thực hiện thủ tục hoàn thuế

Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế. Các doanh nghiệp tại Quảng Ninh thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế tại cơ quan quản lý thuế tại Quảng Ninh. Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (01 bản);
 • Quyết định giải thể của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp TNHH 1 thành viên hoặc doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp (01 bản);
 • 01 Bản chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan (nếu có);
 • Biên bản thanh lý tài sản (nếu có) 01 bản;
 • Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.
 • Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán.
 • Văn bản ủy quyền (nếu có).

Sau khi bạn đã nộp đủ tất cả các loại hồ sơ đã được liệt kê bên trên, thì thời hạn quyết toán thuế để giải thể công ty là ngày thứ bốn mươi lăm (45) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Vào lúc này, công việc của bạn là chuẩn bị, hoàn thiện sổ sách kế toán để làm việc với đại diện cơ quan thuế.
Nếu công ty bạn không xảy ra sai sót dẫn đến việc vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế thì cơ quan thuế sẽ cung cấp 1 phiếu hoàn tất nghĩa vụ thuế. Và bạn chỉ cần cầm hồ sơ này để nộp lên Sở Kế Hoạch Đầu Tư để trả giấy phép kinh doanh cùng con dấu là hoàn tất việc giải thể công ty.
Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục và hồ sơ giải thể công ty với cơ quan thuế.  Nếu còn điểm nào chưa rõ, hãy liên hệ ngay với Luật Quang Phong để được tư vấn miễn phí

.

II. Dịch vụ giải thể công ty tại cơ quan thuế Quảng Ninh

 

 

1. Tư vấn MIỄN PHÍ thủ tục giải thể tại cơ quan thuế

Sau tiếp nhận, trao đổi thông tin chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng các nội dung chi tiết:

 • Điều kiện giải thể công ty theo quy định của pháp luật
 • Trình tự, thủ tục và hồ sơ giải thể công ty tại cơ quan thuế  
 • Thanh lý tài sản, các khoản nợ hợp lý theo quy định
 • Thời hạn thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan thuế
 • Những khó khăn, vướng mắc thủ tục giải thể tại cơ quan thuế
 • Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế
 • Các khoản phí doanh nghiệp phải nộp tại cơ quan thuế
 • Các điều kiện cần thiết khác cần chuẩn bị

 

2. Hỗ trợ pháp lý để giải thể công ty tại cơ quan thuế Quảng Ninh

 

Sau khi ký hợp đồng, bộ phận pháp lý của chúng tôi sẽ đại diện khách hàng thực hiện các nội dung công việc sau:

 • Soạn thảo đầy đủ hồ sơ tại cơ quan thuế theo quy định
 • Đại diện công chứng, chứng thực, dịch thuật mọi giấy tờ, hồ sơ cần thiết theo quy định
 • Hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ theo đúng quy định pháp luật
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan thuế và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
 • Nộp  các khoản phí nhà nước tại cơ quan thuế thay khách hàng
 • Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và kiểm tra, dà soát lại khi nhận được thông báo của cơ quan thuế
 • Thông báo kết quả cho khách hàng.

 

3. Hậu đãi sau thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan thuế Quảng Ninh

Sau khi hoàn thành thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế Quảng Ninh tại Luật Quang Phong, khách hàng sẽ được hưởng các nội dung ưu đãi sau:

 

 • Miễn Phí tư vấn thủ tục giải thể tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh;
 • Miễn Phí  tư vấn thủ tục trả con dấu pháp nhân;
 • Miễn Phí  tư vấn mọi thủ tục pháp lý khác tại công ty;
 • Giảm 20% giá dịch vụ khi khách hàng sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư trọn gói.
 • Giảm 10% giá dịch vụ khi khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý khác trọn gói tại Luật Quang Phong

 

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: thanhlapcongtyoquangninh@gmail.com 

Đến trực tiếp Văn phòng: 9B Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hoặc chat trực tiếp trên website

Trân trọng cảm ơn!

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luật Quang Phong

VPGD Luật Quang Phong

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: 9b Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: thanhlapcongtyoquangninh@gmail.com     

Website: https://thanhlapcongtyquangninh.net/

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật