Dịch vụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Quảng Ninh


 

Trong thời điểm tháng 12/2019 đến thời hết tháng 04/2020 tại Việt Nam hàng loạt công ty, nhà xưởng phải tạm dừng hoạt động thậm chí đóng cửa hoàn toàn do dịch bệnh thì tất yếu kéo theo người lao động bị gián đoạn công việc hoặc bị mất việc làm. Đến thời điểm đầu tháng 5/2020 tình hình dịch bệnh đã thuyên giảm, các công ty, doanh nghiệp đang dần hoạt động trở lại . Tuy nhiên tỷ lệ những người thất nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao. Đặc biệt tại Quảng Ninh nhiều đối tượng thất nghiệp đã tìm hiểu về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp để có phần chi phí trang trải trong thời gian chưa tìm được việc làm. Vậy điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì? Thủ tục trình tự hồ sơ ra sao? Thời gian trong bao lâu?

 

Bài viết sau đây sẽ giúp khách hàng giải đáp các thắc mắc cơ bản sau:

- Bạn có thuộc trường hợp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

- Trình tự xét duyệt bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là bao nhiêu?

- Và ĐẶC BIỆT bạn đang hạn chế về thời gian đi lại có thể ủy quyền hay thuê DỊCH VỤ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI QUẢNG NINH hay không? 

 

 

 

I. Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại Quảng Ninh:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc), trừ hai trường hợp dưới đây:

- Người lao động đơn phương tự chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc) làm việc trái quy định của pháp luật;

- Đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã thực hiện đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ đủ:

- Đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng tính từ trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp sau: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn;

- Đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng tính từ trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp sau: Ký kết hợp đồng lao động theo thời vụ hoặc theo một công việc nhất định thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

3. Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Chi tiết thủ tục sẽ được hướng dẫn cụ thể dưới đây.

4. Chưa thể tìm được công việc làm sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ công an;

- Đi học tập có thời hạn từ 12 tháng trở lên;

- Chấp hành quyết định biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù;

- Ra nước ngoài định cư hoặc đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Chết.

 

      Chú ý: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động NLĐ có nhu cầu được hưởng trợ cấp thất nghiệp cần phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm. Nếu không thực hiện nộp hồ sơ trong thời hạn trên thì người lao động được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm sẽ được bảo lưu để làm căn cứ xét duyệt cho lần xin trợ cấp thất nghiệp tiếp theo (nếu có). Điều này được quy định cụ thể tại Khoản 6 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

   “Sau thời gian 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng NLĐ không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức BHXH nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ đó được xác định không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng BHTN tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà NLĐ không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần được hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định”

      Sau khi xem xét bản thân đã đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp chúng ta sẽ tiến thành chuẩn bị hồ sơ để gửi lên Trung tâm dịch vụ việc làm.

 

II. Thủ tục xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Quảng Ninh

1. Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết

    Trong thời gian 3 tháng kể từ thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc) người lao động không thể tìm được việc làm và có mong muốn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

    Hồ sơ gồm:

   - Giấy đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội quy định (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLDTBXH;

   - Bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) của một trong những giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc):

    + Hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm viêc) đã hết thời hạn hoặc giấy tờ xác nhận đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

    + Quyết định thôi việc; sa thải; kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc).

   - Sổ Bảo hiểm xã hội có kèm phôi đầy đủ thông tin và thời gian đóng bảo hiểm của người lao động;

   - Chứng minh thư (hoặc căn cước công dân) bản photo;

   - Chuẩn bị 2 ảnh 3x4.

2. Nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

    Chúng ta có thể nộp hồ sơ ở tại trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mong muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, không phụ thuộc vào nơi bạn cư trú, tạm trú hay nơi đã từng làm việc. Địa chỉ cụ thể của các trung tâm dịch vụ việc làm được công bố rộng rãi trên phương tiện tuyền thông đại chúng.

   Sau khi nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm nếu hồ sơ của chúng ta đầy đủ, hợp lệ không còn phải bổ sung giấy tờ gì, bạn sẽ được ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đưa trực tiếp cho bạn hoặc trả theo đường bưu điện với hồ sơ nộp bằng đường bưu điện. Còn nếu hồ sơ không đúng theo quy định, chưa đủ giấy tờ thì bạn sẽ được nhận lại hồ sơ để sửa đổi, bổ sung và được hướng dẫn rõ lý do tại sao.

3. Thời gian giải quyết hồ sơ.

   - Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp;

   - Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ TTGTVL ra quyết định phê duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận gửi NLĐ;

   - Trong trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, TTGTVL thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để người lao động được biết;

   - Thời điểm tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp là ngày thứ 16 kể từ khi nộp hồ sơ.

4. Nhận chi trả bảo hiểm thất nghiệp tại Quảng Ninh.

   - Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi có quyết định phê duyệt chi trả bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan BHXH thực hiện chi trả tiền trợ cấp trong tháng đầu tiên cho người lao động kèm theo thẻ BHYT;

   - Hàng tháng cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 ngày kể từ ngày hưởng bảo hiểm thất nghiệp của tháng đó. Trừ trường hợp nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ.

 

III. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Quảng Ninh.

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được xác đinh:

 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

 

=

 

Mức lương bình quân 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước thời điểm có thời quyết định nghỉ việc.

 

x

 

60%

 

 

 

Nhưng tối đa không được quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Hoặc không được quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do DN quyết định.

 

2. Thời gian được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

    Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đã đóng BHTN được tính như sau:

   - Đảm bảo đóng từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng thêm 12 tháng thì được tính hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không được quá 12 tháng.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị A đóng BHTN 62 tháng với lương bình quân 6 tháng cuối cùng là 4.200.000đ

Thời gian được hưởng BHTN của Bà A:

+ 36 tháng đóng đủ BHTN => được hưởng 3 tháng trợ cấp

+ 24 tháng đóng thêm BHTN tiếp theo => được hưởng thêm 2 tháng trợ cấp

+ Còn lại số tháng còn dư là 2 tháng BHTN => cộng dồn vào lần hưởng BHTN sau.

Mức hưởng trợ cấp TN hàng tháng của Bà A là: 4.200.000đ x 60% = 2.520.000đ

 

IV. Dịch vụ thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Quảng Ninh.

   Là đơn vị cung cấp pháp lý lâu năm, với mong muốn đòi hỏi quyền, lợi ích cho khách hàng Luật Quang Phong triển khai các gói dịch vụ trọn gói như: dịch vụ hoàn thuế, dịch vụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, dịch vụ hưởng bảo hiểm xã hội một lần...và các dịch vụ pháp lý khác. 

 

1. Trình tự thực hiện dịch vụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Quảng Ninh

Bước 1: Liên hệ và tư vấn sơ bộ về bảo hiểm thất nghiệp

Khách hàng có thể liên hệ với văn phòng theo nhiều cách thức như gọi hotline, gửi email, chat trên facebook, zalo hoặc chat trên website. Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin về bảo hiểm của khách hàng và đưa ra ý kiến tư vấn, phương án thực hiện phù hợp và hiệu quả nhất cho khách hàng.

Bước 2: Ký hợp đồng tư vấn và tạm ứng chi phí thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Quảng Ninh

Khách hàng và văn phòng sau khi chốt nội dung thực hiện công việc sẽ ký hợp đồng tư vấn. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng theo đúng nội dung đã cam kết trong hợp đồng đã được ký kết.

Bước 3: Đại diện thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Quảng Ninh

Chúng tôi sẽ soạn thảo toàn bộ hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục, chủ động giải quyết những vấn đề liên quan. Kết quả sẽ được bàn giao đúng thời hạn đã cam kết với khách hàng

 

2. Dịch vụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Quảng Ninh

Dịch vụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những nội dung:

   - Tư vấn MIỄN PHÍ các quy định của Pháp luật có liên quan trước khi tiến hành thủ tục;

   - Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin và các giấy tờ cần thiết;

   - Tư vấn các điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

   - Soạn toàn bộ hồ sơ cần thiết cho thủ tục;

   - Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả sau đó bàn giao lại cho khách hàng;

   - Tư vấn các vấn đề về bảo hiểm có liên quan cho khách hàng.

 

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: thanhlapcongtyoquangninh@gmail.com 

Đến trực tiếp Văn phòng67 Giếng Đồn -  Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hoặc chat trực tiếp trên website

Trân trọng cảm ơn!

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luật Quang Phong

VPGD Luật Quang Phong

Văn phòng tại Hà Nội: Số 16 Trần Quốc Vượng - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 67 Phố Giếng Đồn Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: luathgp.hoai@gmail.com     

Website: https://thanhlapcongtyquangninh.net/

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tagss:

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật